Dobro došli na “Sistem za provjeru radova Panevropskog univerziteta APEIRON“.

Sistem je dizajniran za efikasno otkrivanje i sprečavanje plagijarizma.
Akademsko osoblje Univerziteta je dužno izvršavati redovnu provjeru radova na plagijarizam,
na način kako je to opisano „Pravilnikom o plagijarizmu Panevropskog univerziteta APEIRON“.

Da biste pristupili sistemu molimo Vas da unesete Vaše pristupne podatke.

Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka